Odkazy na iné stránky ROB/OB


Rádiový orientačný beh / ARDF, RADIOORIENTEERING

Stránky Slovenský zväz rádioamatérov - SARA
Czech ARDF page
IARU Working group
Polish ARDF page (PZRS)
Russian ARDF page
Hungarian ARDF page
German ARDF page
French ARDF
Swedish ARDF page
New Zealand ARDF page

Orientačný beh / ORIENTEERING

International Orienteering Federation
Slovak orienteering page
Czech orienteering page
Orienteering sport
Park World Tour

SOKOL Pezinok
Klub OB Akademik Košice
VOS - TPK
Jak to vidí Béďa